Specializované služby

specializované služby
zprostředkované služby
kontakt
e-mail
poradenství

 • Zastupování firmy nebo podniku při jednání s orgány státní správy
   Audity a analýzy
 • celkový audit podniku
 • audit vybraného areálu
 • audit vybrané činnosti
 • audit vybraného problému
 • audit právního chování podniku
 • posuzování stavu podniku z hlediska dodržování stávající legislativy

  Konzultační a poradenská činnost
 • v oblasti nakládání s odpady
 • v oblasti vodního hospodářství
 • v oblasti ovzduší
 • při zavádění opatření ke snižování emisí do životního prostředí

  Technické práce v odpadovém hospodářství
 • vypracování programu odpadového hospodářství, provozních řádů skladů nebezpečných odpadů, látek, chemikálií, barev,... včetně aktualizací
 • zpracování logistiky pro nakládání s odpady
 • vedení evidence odpadů a vypracovaní průběžných hlášení daných zákonem č. 125/97 Sb., o odpadech a předpisů souvisejících
 • realizace komplexního odpadového managementu pro průmyslové podniky i malé a střední firmy
 • vyřízení všech potřebných žádostí a souhlasy povinné splatné legislativy nebo jejich aktualizace

  Technické práce ve vodním hospodářství
 • zpracování manipulačních a provozních řádů /vodovod, kanalizace, vodohospodářské dílo a jiné/ včetně aktualizace
 • zpracování plánů havarijních opatření včetně aktualizace
 • zpracování logistiky pro nakládání s vodou
 • vedení povinných evidencí v rámci nakládání s vodou
 • vyřízení všech potřebných žádostí a souhlasy při nakládání s vodami

  Technické práce v oblasti nakládání s chemickými látkami a přípravky
 • výkon autorizované osoby

zprostředkované služby

kontakt

poradenství

 e-mail

 zpět na úvodní stranu
  webmaster   webhosting